Designation: R&D Officer

Wojciech Chrzanowski

Konsultuje projekty w obszarze rynku inżynierii materiałowej, kompozytów i nanokompozytów polimerowych, koordynuje technologie wytwarzania wzorców gęstości. Posiada bogate doświadczenie w organizacji i pracy interdyscyplinarnych zespołów badawczych, realizacji projektów technologicznych, współpracy z jednostkami naukowymi i laboratoriami badawczymi. Współautor wielu innowacyjnych rozwiązań...