Finansowanie

Dotacje

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020, oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów: „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”
Numer wniosku: nr POPW.01.01.01-06-0001/18
Wartość dofinansowania: 60.000,00 PLN

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem głównym projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej w oparciu o przygotowany w ramach 1.1.1 POPW model biznesowy i innowacyjny produkt w postaci systemu ilościowego i spersonalizowanego pomiaru gęstości tkanki kostnej w rejonie żuchwy i szczęki.

Rezultatem finalnym będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej skierowanej do lekarzy-implantologów oraz rozwój przedsiębiorstwa w wyniku przychodów czerpanych z możliwości oferowanych przez system.


Numer wniosku: POPW.01.01.02-06-0097/21
Wartość projektu: 1 335 089.50 PLN
Wartość dofinansowania: 995 452,00 PLN


Fundusze Kapitałowe


Inwestor: Netrix Ventures Spółka z o.o.
Wartość wejścia kapitałowego w 2023r.: 1 500 000,00 PLN


Oferta inwestycyjna

Spółka Visual Tech-Lab zaprasza inwestorów do rozmów oraz składania ofert inwestycyjnych na kolejną rundę finansowania. Wybór kolejnego Partnera inwestycyjnego będzie związany ze współfinansowaniem dalszego rozwoju Spółki w latach 2023 – 2025 oraz z finansowaniem ekspansji produktu na rynki globalne.
Preferencje: inwestor branżowy rynku medycznego, szczególnie w segmencie stomatologicznym oraz implantów zębowych.


Bonusy dla klientów

Spółka Visual Tech-Lab przygotowuje program bonusowy dla lekarzy stomatologów i sieci gabinetów stomatologicznych dotyczący prefinansowania zakupu pakietów uprawniających do korzystania z badania wyznaczania gęstości kości szczęki i żuchwy realizowanego na podstawie obrazowania CBCT w etapie planowania zabiegu implantacji .
Program oferuje dodatkowe rabaty na cenę usługi z terminem możliwości wykorzystania od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w zakładce Ogłoszenia do dnia uruchomienia usługi.