Wojciech Chrzanowski

R&D Officer

Konsultuje projekty w obszarze rynku inżynierii materiałowej, kompozytów i nanokompozytów polimerowych, koordynuje technologie wytwarzania wzorców gęstości.
Posiada bogate doświadczenie w organizacji i pracy interdyscyplinarnych zespołów badawczych, realizacji projektów technologicznych, współpracy z jednostkami naukowymi i laboratoriami badawczymi. Współautor wielu innowacyjnych rozwiązań i patentów w zakresie nanokompozytów polimerowych, materiałów i technologii.