Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe  nr 01/07/2022/1.1.2
Przedmiot i cel zamówienia:  Usługa programistyczna polegająca na wytworzeniu oprogramowania badania gęstości kości szczęki i żuchwy (zbudowanego w architekturze trójwarstwowej: warstwa obliczeniowa, interfejs użytkownika-web, opartej na mikro serwisach) oraz wzornika gęstości.

Zapytanie ofertowe  nr 01/09/2022/1.1.2
Przedmiot i cel zamówienia stanowi usługa polegająca na adaptacji algorytmów obliczeniowych do oprogramowania kalibracji i wyznaczania gęstości, bieżącej kontroli i korygowania wyników obliczeń, testów i wydajności systemu na etapie wytworzenia certyfikacji i wdrażania.