System oceny gęstości tkanki kostnej realizowanej na etapie diagnostyki CBCT.

Budujemy systemowe narzędzie wspomagające projektowanie i realizację zabiegów wszczepienia implantów zębowych. Tworzymy je zarówno dla korzyści lekarza implantologa jak i jego pacjenta.
Informacje o potrzebach i oczekiwaniach pozyskujemy w bezpośrednich rozmowach i ankietach.

Wyróżniającymi cechami systemu są precyzja w błyskawicznym diagnozowaniu, funkcjonalność i prostota użytkowania dla lekarza oraz zadowolenie i bezpieczeństwo pacjenta.


Interfejs użytkownika.

 • pozwala poprzez proste użycie kursora na ekranie monitora wskazać miejsce na zdjęciu pantomograficznym aby odczytać wartość pomiarową.
 • ogólna wizualizacja wzbogacona o cieniowanie kolorowe odpowiadające przypisanym wartościom pomiarowym to ważne i efektywne narzędzie komunikacji z pacjentem.

Korzyści.

Dla lekarza implantologa:

 • Wysoka precyzja pomiaru dzięki autorskim algorytmom obliczeniowym dedykowanym dla diagnostyki i analizy obrazowej.
 • Wsparcie przy planowaniu zabiegu.
 • Oszczędność czasu w analizie diagnostycznej CBCT.
 • Uzupełnienie dokumentacji zabiegowej.
 • Prosta obsługa interfejsu użytkownika.
 • Narzędzie wsparcia w komunikacji z pacjentem
 • Elastyczne warunki współpracy przy użytkowaniu systemu.

Dla Pacjenta:

 • Poprawa komunikacji z lekarzem.
 • Istotne wzbogacenie wiedzy o stanie własnego zdrowia na poziomie badania densytometrycznego.
 • Wzrost zaufania do lekarza i poczucia bezpieczeństwa związanego z poddaniem się zabiegowi medycznemu.

Współpraca

Zapraszamy lekarzy implantologów i wyspecjalizowane gabinety do współpracy w zakresie opiniowania i testowania nowego systemu diagnostycznego.

Wyślij nam swoje zgłoszenie / zainteresowanie do współpracy na adres:
  contact@visualtech-lab.com


Wsparcie i finansowanie UE.

Nasze działanie jest współfinansowane z środków:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 z udziałem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prowadzącego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej