Rozwiązanie

simdensity będzie wskazywał lekarzowi dokładnie zmierzoną gęstość tkanki kostnej w wybranym miejscu zabiegu. Odczyt będzie wyrażony w przyjętych w fizyce bezwzględnych jednostkach gęstości g/cm³. Narzędzie, jakie lekarz otrzyma to autorski Wzornik gęstości, z którym prześwietlany jest pacjent oraz platforma chmurowa służąca do analizy, obliczeń i odczytu danych pacjenta ze badania tomograficznego wykonanego ze Wzornikiem. Analiza porównawcza wyników jest realizowana z wykorzystaniem własnego oprogramowania i algorytmów wykorzystujących cyfrowy zapis zdjęć (pliki DICOM) wykonanych z wykorzystaniem tomografu stomatologicznego.

simdensity.com


Interfejs

Nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika pozwalający na swobodne korzystanie z usługi na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową. System nie wymaga dodatkowej instalacji oprogramowania.


Dostęp do simdensity jest bezpłatny. Płatność dokonywana jest wyłącznie za wykonane badanie gęstości kości we wskazanym miejscu planowanego zabiegu.


Wzornik gęstości

Wzorce gęstości wykonane są z materiału kompozytowego reprezentującego zakresy tkanki kostnej o różnej gęstości. Proces precyzyjnej kalibracji wzorców gęstości realizujemy w badaniu wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem mikrotomografu komputerowego.


Korzyści

Dla lekarza implantologa:

  • Precyzyjna ocena stanu gęstości kości.
  • Wsparcie przy planowaniu zabiegu.
  • Oszczędność czasu w analizie diagnostycznej CBCT.
  • Uzupełnienie dokumentacji zabiegowej.
  • Prosta obsługa interfejsu użytkownika.
  • Narzędzie wsparcia w komunikacji z pacjentem
  • Elastyczne warunki współpracy przy użytkowaniu systemu.

Dla Pacjenta

  • Poprawa komunikacji z lekarzem.
  • Istotne wzbogacenie wiedzy o stanie własnego zdrowia na poziomie badania densytometrycznego.
  • Wzrost zaufania do lekarza i poczucia bezpieczeństwa związanego z poddaniem się zabiegowi medycznemu.