Designation: CEO

Andrzej Halarewicz

Menedżer ds. operacyjnych. Od ponad 30 lat pracuje na wysokich stanowiskach zarządczych i menadżerskich w polskich i zagranicznych korporacjach. Specjalizuje się w analizach rynkowych na poziomie krajowym, międzynarodowym oraz globalnym. Fan motoryzacji.