Andrzej Halarewicz

CEO, co-founder

Menedżer ds. operacyjnych.
Od ponad 30 lat pracuje na wysokich stanowiskach zarządczych i menadżerskich w polskich i zagranicznych korporacjach. Specjalizuje się w analizach rynkowych na poziomie krajowym, międzynarodowym oraz globalnym. Fan motoryzacji.